Trang chủ > Hỗ trợ
Hóa đơn điện tử là gì?

Theo Thông tư 32/2011-TTBTC ngày 14/03/2011:

+ Hoá đơn điện tử (HDDT) là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá hoặc cung ứng dịch vụ được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.

+ HDDT có thể chuyển đổi thành hóa đơn giấy trong nhu cầu lưu thông hàng hóa, quản lý hóa đơn của người bán hoặc người mua.

+ HDDT là 1 trong 3 hình thức Hóa đơn (Hóa đơn tự in; Hóa đơn đặt in; Hóa đơn điện tử). Thay vì Hóa đơn tạo lập trên giấy, HDDT được tạo lập & lưu trữ trên thiết bị điện tử.

Tính pháp lý và phương thức truyền nhận HĐĐT.

Tính pháp lý:

Hóa đơn điện tử được phát hành có giá trị về mặt pháp lý như hóa đơn giấy, được Bộ Tài Chính và Tổng cục thuế chấp nhận.

Các cơ sở pháp lý:

+Nghị định số 51/2010/NĐCP-ngày 14/05/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ: Quy định 03 hình thức phát hành hóa đơn:

1.    Hóa đơn tự in (hóa đơn giấy)

2.    Hóa đơn đặt in (hóa đơn giấy)

3.    Hóa đơn điện tử

+ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐCP-ngày 14/05/2010 của Chí Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.

+ Thông tư 32/2011/TT- BTC hướng dẫn về khởi tạo phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Phương thức truyền nhận:

Khi triển khai hóa đơn điện tử, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn sẽ không trả hóa đơn giấy cho quý khách hàng như trước đây.

Đường link để nhận hóa đơn điện tử sẽ được hệ thống tự động gửi đến Quý khách hàng qua email Quý khách hàng đã đăng ký.

Ngoài ra, Quý khách hàng có thể chủ động truy cập vào hệ thống hóa đơn điện tử của Công ty để tra cứu và nhận hóa đơn (Link portal truy cập, Username và mật khẩu sẽ được gửi qua địa chỉ email Quý khách hàng đã đăng ký).

Qui định sử dụng HĐĐT

Qui định sử dụng Hóa đơn điện tử

Thông tư hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử

Thông tư 32 BTC (pdf) 
Thông tư 32 BTC (word)

Hướng dẫn xem HDDT

Đối tượng áp dụng: Khách hàng doanh nghiệp/cá nhân trực tiếp nhận hóa đơn điện tử

Đường dẫn đăng nhập: http://e-invoice.bsr.com.vn

I. Đăng nhập vào hệ thống.

Mục đích:  Kiểm tra username/password của người sử dụng. Mỗi khi bắt đầu vào hệ thống người sử dụng bắt buột phải qua bước kiểm tra này.Ngoài ra khi người sử dụng không thao tác hệ thống trong 1 thời gian nhất định hệ thống tự động thoát khỏi phiên làm việc hiện tại và yêu cầu người sử dụng đăng nhập lại.

Bước 1: Mở trình duyệt gõ địa chỉ http://e-invoice.bsr.com.vn

Màn hình đăng nhập hệ thống sẽ xuất hiện

Bước 2: Nhập các thông tin sau:

Tài khoản: Được hệ thống cung cấp khi bộ phận Quản trị (Ban KT) thêm mới khách hàng (Trang admin/ Danh mục/Khách hàng/Thêm mới)

Bước 3: Nhấn chọn Đăng nhập

Đăng nhập thành công: chương trình vào trang người dùng.

Đăng nhập không thành công: chương trình sẽ xuất thông báo và yêu cầu đăng nhập lại.

II. Đăng xuất khỏi hệ thống

Từ màn hình giao diện của hệ thống chọn Thoát ở góc trên phía bên phải màn hình. Người sử dụng sẽ thoát khỏi hệ thống và xuất hiện màn hình Đăng nhập hệ thống.

III. Đổi mật khẩu

Mục đích: Đổi mật khấu đăng nhập vào hệ thống

Bước 1:Từ màn hình giao diện hệ thống kích chọn THÔNG TIN KHÁCH HÀNG nhấn vào đường dẫn Thay đổi mật khẩu ở góc trái.

Chương trình xuất hiện màn hình cập nhật thông tin, mật khẩu

Bước 2: Nhập các thông tin Mật khẩu cũ, mật khẩu mới, nhập lại mật khẩu mới, xác nhận

Bước 3: Kích chọn cập nhật để lưu lại các thông tin khách hàng đã sửa đổi. Kích chọn Nhập lại để chương trình xóa trắng các thông tin vừa nhập.

IV. Tra cứu hóa đơn

Mục đích: Cho phép người dùng tra cứu hóa đơn theo mã khách hàng. Danh sách hóa đơn tìm được người dùng có thể kích chọn xem hoặc tải hóa đơn.

Bước 1: Từ màn hình giao diện hệ thống kích chọn TRA CỨU HÓA ĐƠN

Chương trình sẽ đổ ra danh sách các hóa đơn của khách hàng trong tháng hiện tại.

Bước 2: Kích chọn vào đường dẫn Xem để xem thông tin hóa đơn. Người dùng kéo xuống cuối hóa đơn để thực hiện chuyển đổi hoặc in hóa đơn.

Bước 3: Kích chọn  ở cột Tải pdf để tải hóa đơn dạng PDF sau đó Nhấn chọn vào Nút TẢI VỂ PDF HÓA ĐƠN để tải hóa đơn vừa chọn.

Chương trình đã hỗ trợ tải hóa đơn hàng loạt. Người dùng kích chọn vào  như hình bên dưới để chọn hết tất cả các hóa đơn. Sau đó Nhấn chọn vào Nút TẢI VỂ PDF HÓA ĐƠN để tải tất cả các hóa đơn.

V. Tìm kiếm hóa đơn theo điều kiện

Mục đích: Cho phép người dùng tra cứu hóa đơn theo các điều kiện Số hóa đơn, Ngày phát hành,.... Danh sách hóa đơn tìm được người dùng có thể kích chọn xem hoặc tải hóa đơn.

Bước 1: Từ màn hình giao diện hệ thống kích chọn TRA CỨU HÓA ĐƠN chọn đường dẫn Tìm kiếm hóa đơn bên góc trái để đến màn hình Tìm kiếm hóa đơn.

Bước 2: Nhập các thông tin cần tìm kiếm.

Bước 3: Kích chọn Tìm kiếm chương trình sẽ đổ ra danh sách các hóa đơn đúng với điều kiện tìm kiếm ở trên.