Liên hệ

Trang chủ > Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC HOÁ DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ: Số 208 - đại lộ Hùng Vương - thành phố Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi

Tel: (84-255)3825825 (Etx: 8888) Fax: (84-255)3825825

e-invoice@bsr.com.vn www.bsr.com.vn